Goda tider dåliga nyheter för trafiksäkerheten

I Sverige sker statistiskt 3,2 dödsolyckor per 100 miljoner körda mil. Källa: Road Safety Annual report 2017, egen bearbetning. Klicka på bilden för större storlek

Risken att dö i trafiken är minst i Norge. Det visar OECD:s årliga trafiksäkerhetsrapport för 2017. Trenden är att trafikdöden i världen ökar efter flera decenniers av minskning.

Totalt dör omkring 1,3 miljoner människor och 50 miljoner skadas svårt på världens vägar. Nio av tio dödsolyckor inträffar i länder med låga inkomster. Sambandet mellan rik och få olyckor
är starkt.

Det är nedslående siffror.

Men den goda nyheten är att trafikdöden minskat dramatiskt sedan 1990-talet, trots att antalet bilar och körda mil ökat. Den dåliga nyheten är att minskningen i absoluta tal verkar ha stannat upp i flera länder, däribland Sverige.

Databasen IRTAD* omfattar trafikdata från 31 länder. I dessa länder ökade dödsolyckorna med 3,3 procent mellan 2014 och 2015 och ökningen fortsatte 2016 i en 14 av 30 länder, enligt rapporten.

Trafiksäkerhet går att mäta på flera vis. Antalet trafikdöda i absoluta tal är det vanligaste måttet. Man kan även dividera antalet olyckor med antalet bilar i landet eller med fordonens totala körsträcka. Ett tredje mått som används är antalet olyckor per 100 000 invånare.

Hur man än räknar är Norge bäst. Tätt följt av Sverige, Storbritannien, Schweiz och ytterligare några europeiska länder.

För Sveriges del ser den långsiktiga trenden ut så här:

  •  1990 fanns det 4,4 miljoner fordon i den svenska vagnparken. De körde drygt 60 miljarder kilometer. 772 personer dog i trafiken det året.
  •  25 år senare fanns det 6 miljoner bilar som körde 80 miljarder kilometer och 259 personer miste livet.
  •  Det innebär att antalet död per miljarder kilometer minskade från 12 till 3,2 personer.  Antalet trafikdöda minskade med alltså med 65 procent samtidigt som antalet körda mil ökade med drygt 30 procent.

2016 dog 11 personer fler i trafiken  i Sverige. än året innan.  I rapporten står det i avsnittet om Sverige: ”Generellt har utvecklingen i antalet döda och svårt skadade i trafiken planat ut sedan 2010.”

Ett antal möjliga orsaker nämns, bland annat att medelhastigheten ökat på ett ”oacceptabelt” sätt.

Det finns dock tecken på att trenden redan kan ha vänt i Sverige. Antalet döda de senaste 12 månaderna (räknat från augusti och bakåt) var lägre än för tidigare 12-månaders perioder.

Vad är orsaken till den långsiktiga och kortsiktiga trenden?

Svaret på den första frågan: Säkrare fordon och bättre vägar.
På den senare: Bättre konjunktur innebär fler körda mil. Goda tider i världen är dåliga tider för trafiksäkerheten.

Det finns en livlig diskussion kring mobilanvändade och bilkörning. I USA anses nästan var tionde dödsolycka bero på förarens ”distractions”.

En annan diskussion  är att antalet äldre personer som förolyckas i trafiken ökar. I de flesta länder, inklusive Sverige, är äldre i högre grad offer för trafiken än deras andel av befolkningen motiverar.

  • Senaste svenska statistiken här: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik-och-strada/Vag/Olycksstatistik/
  • Amerikanska statistik här: (I USA ökar trafikolyckorna kraftigt under 2015 och 2016)https://crashstats.nhtsa.dot.gov/#/

*31 länder, flera europeiska länder, USA, Kanada, Australien, Korea och ett antal latinamerikanska länder. Mer info här.

 


Publicerat

i

av

%d bloggare gillar detta: