Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/in/4y1514t5wuu2es2/framtidsbilen.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/in/4y1514t5wuu2es2/framtidsbilen.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/in/4y1514t5wuu2es2/framtidsbilen.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/in/4y1514t5wuu2es2/framtidsbilen.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/in/4y1514t5wuu2es2/framtidsbilen.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/in/4y1514t5wuu2es2/framtidsbilen.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/in/4y1514t5wuu2es2/framtidsbilen.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/in/4y1514t5wuu2es2/framtidsbilen.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/in/4y1514t5wuu2es2/framtidsbilen.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/in/4y1514t5wuu2es2/framtidsbilen.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Lägre moms och billigare parkering ger fler bilpooler – framtidsbilen.nu

Lägre moms och billigare parkering ger fler bilpooler

UPPPDATERAD; Problem: Vi kör för mycket bil. Särskilt i de stora städerna.
Lösningen eller i varje fall en del av den: Bilpooler.
Problem: Nästan ingen använder dem.

Lite drygt en procent av Sveriges körkorts innehavare är anslutna till en bilpool. Vi talar om 70 000 personer, merparten av dem är anslutna till Volvos
Sunfleet som i slutet av 2016 hade över 50 000 medlemmar.

Även om tillväxten är hög är de absoluta talen små. Om vi ska nå målet att transportsektorn ska minska sina klimatpåverkan med 70 procent 2030 (jämfört med 2010)behövs många alternativa transportlösningar, varav bilpooler kan vara en.
Mattias Goldman, vd på tankesmedjan Fores och Nicklas Steorn samhällsplanerare och bilpoolsveteran har skrivit en rapport om bilpooler främst i Sverige. Rapporten är en bra sammanfattning av läget. Den ger flera konkreta förslag.
Till exempel:

  • Definiera bilpooler juridiskt. För att stat, kommuner och landsting ska kunna positivt särbehandla bilpooler måste en juridisk definition införas för vad som är bilpool och vad som inte är det.
  • Sänk momsen från 25 till 6 procent. Författarna påpekar att helikopterlyft (och annan personstransport) beläggs med sex procents moms, vilket missgynnar bilpoolen.
  • Kommunerna ska kunna erbjuda bilpoolerna gratis eller billigare p-platser.
  • Myndigheterna bör se till att bilpooler finns i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter.
Karin Svensson-Smith och Nicklas Steorn var ense om mycket men inte allt.

Rapporten överlämnades av Niclas Steorn till trafikutskottets ordförande Karin Svensson-Smith (mp) vid ett möte i Fores lokaler i Stockholm. Hon höll med om mycket, men ville inte subventionera poolerna med lägre moms. Däremot ville hon ge kommunerna möjlighet att beskatta parkeringsmark , både egen och privat sådan.

Det jag gillade mest var tanken att offentliga sektorns bilar ska kunna göras tillgängliga för alla när de inte används i verksamheten. Så är det tydligen på Arbetsförmedlingen och så kan det bli i Stockholms stad som just nu håller på att upphandla lösningar för stadens 800 bilar.

Många offentliga bilar används inte alls på kvällar och helger då många privatresor sker.

 

 


Publicerat

i

av

%d bloggare gillar detta: