"Bilindustrin kommer att förändras mer de närmaste fem åren än den gjort under de senaste 50 åren."

Dan Ammann, vd, General Motors.

Om boken

Den här sidan uppdateras inte längre

Framtidsbilen var tänkt att bli en bok. Men så blev det inte. När det inte blev en bok, lades även siten i träda. Men det finns en del trevliga artiklar så vi lät den vara kvar på internet.


Comments are closed.

Back to Top ↑