Regeringen kör över DI om självkörande bilar

Då kom en försöklagstiftning för självkörande bilar, trots allt. Det är bra.
Exakt hur bra är för tidigt att säga eftersom texten till förordningen inte föreligger, enligt departementet.

Allt som finns än så länge är ett pressmeddelande från infrastrukturminister Anna Johansson.

Anna Johansson, infrastrukturminister.

En sak verkar vara klar. Regeringen kör över Datainspektionen avseende kameraövervakning. Något som blivit en vana. Först gick Högsta förvaltningsdomstolen emot dem avseende dashcams som DI ville skulle vara tillståndspliktiga,  därefter beslutade regeringen att drönare med kameror inte skulle falla under kameraövervakningslagen.

I fallet med de självkörande bilarna föreslog regeringens utredare Jonas Bjelfvenstam att försök med sådana skulle inledas den 1 maj i år.

Vad har kameror med självkörande bilar att göra?

Allt. De är bilarnas ögon. I de Volvobilar som ska användas för ett test i Sverige finns bil åtta kameror som tillsammans med andra sensorer, lasrar, radar med mera är bilens sinnen. Deras signaler bearbetas av bilens hjärna, en liten med obegripligt kraftfull dator som omvandlar sensordata till beslut om bilens ska gasa, bromsa och eller styra.

Kamerorna tar alltså bilder av allt de ser i bilens omgivning. Även människor. Enligt Datainspektionen är det ett intrång i den personliga integriteten om de inte uttryckligen ger sitt tillstånd till att bli kameraövervakade.

Förslagen i delbetänkandet innebär en omfattande insamling och bearbetning av integritetskänsligt bildmaterial från kameraövervakning”, skriver Datainspektionen i sitt yttrande om Bjelfvenstams förslag.

Enligt svensk grundlag måste den här typen av lagförslag innehålla en noggrann analys som visar att det intrång som sker i den enskildes privata sfär måste vara befogat och inte är större än nödvändigt. Här har utredningen brustit.”

Grundlagsbrott är inte att leka med. Detta är troligt skälet till att försökslagstiftningen inte spikades enligt utredarens förslag. Regeringen behövde tid på sig för att köra över DI.

I Bjelfvenstams utredning föreslogs att ”Bildmaterial, som är inhämtat från utsidan av fordonet, ska innan lagring avidentifieras permanent och oåterkalleligt

Något som Volvo Cars invänt mot i deras remissvar. Tvärtom är det viktigt att kunna se fotgängares ansiktsuttryck och hur de interagerar med bilar.

Denna förståelse är avgörande för vår utveckling och förbättring av våra förarsystem.” skriver de.

Det ska bli spännande att se hur regeringen resonerat. Frågan om kameraövervakning är inte helt enkel. Datainspektionens tolkning av lagen är för rigid. Men kameror kan vara ganska scary nuförtiden.

Om det skriver jag imorgon.

 

 


Publicerat

i

av

%d bloggare gillar detta: