"Bilindustrin kommer att förändras mer de närmaste fem åren än den gjort under de senaste 50 åren."

Dan Ammann, vd, General Motors.

Bilarna

Published on januari 19th, 2017 | by Sakari Pitkänen

0

Så vet du om din bil är självkörande (2)

Den internationella ingenjörsorganisationen SAE har definierat nivåerna för självkörande bilar. Den här översättningen är från delbetänkandet ”Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet” som lämnades till regeringen hösten 2016.

Nivå 0: Ingen automatisering. Föraren har fullständig kontroll över alla aspekter av köruppgiften, även om varnings- och interventionssystem stödjer föraren i detta.

Nivå 1: Förarstöd. Ett förarstödjande system hjälper föraren i vissa situationer att antingen styra eller accelerera/bromsa under förutsättning att föraren har kontroll över andra delar av köruppgiften.

Nivå 2: Partiell automatisering. Ett eller flera förarstödjande system hjälper föraren att i vissa trafiksituationer att styra och accelerera/bromsa under förutsättning att föraren har kontroll av andra delar av köruppgiften.

Nivå 3: Villkorlig automatisering. Ett automatiserat körsystem har kontroll över situationen i vissa trafiksituationer under förutsättning att föraren reagerar på lämpligt sätt när systemet begär att föraren ingriper.

Nivå 4: Hög automatisering. Ett automatiserat körsystem har kontroll över situationen i vissa trafiksituationer. Det finns en förare i fordonet men föraren behövs inte när fordonet är inställt i självkörande läge. Exempelvis kan självkörande vara tillåtet på en viss vägsträcka, men när det tillåtna området upphör måste föraren ta över. Om föraren inte reagerar på lämpligt sätt kan fordonet ändå hantera situationen.

Nivå 5: Full automatisering. Ett automatiserat körsystem har kontroll över fordonet i alla trafiksituationer och miljöer som en fysisk förare kan klara av. Fordonet kan vara förarlöst. Passagerarna i fordonet varken behöver eller kan påverka körningen.

Tags: ,Comments are closed.

Back to Top ↑