Vanligaste jobben då och nu

[supsystic-tables id=12]

Arbetsmarknaden förändras i rasande takt, sägs det. Är det sant? Jag har grävt i SCB:s yrkesregister 2001 och jämfört med 2016. Likheterna är mer slående än skillnaderna.

2001 var internet etablerat i Sverige. Sju av tio svenskarna var uppkopplade till nätet. I dag pågår en debatt om automatisering och digitalisering ska ta jobben från människorna. Därför är det intressant att titta på hur arbetsmarknadens förändrats av den tidiga digitaliseringen som internet – och datoriseringen – är.

Blev det färre jobb?

Svar: Nej, omkring en 550 000 fler personer är anställda i olika yrken 2016 jämfört med 2001. Det är något mer än befolkningsökningen.

Har de högre utbildningsnivå nu än då?

Svar: Ja, det är tydligt. 2001 hade 18 procent av de yrkesverksamma mer än tre års eftergymnasial utbildning. 2016 var det 27 procent. I absoluta tal har de högutbildade blivit en halv miljon fler. Det är en enorm förändring vilket jag kommer att skriva om längre fram.

Jobbar folk med andra saker 2016 än de gjorde 15 år innan?

Svar: Nej, de yrkeskategorier som toppade listan då toppar fortfarande. Några har dock halkat nedåt i listan medan andra klättrar uppåt.

Så ingenting har hänt annat än att många fler har högre utbildning?

Svar: Ingenting har hänt, allt är förändrat.

Vad menas med det?

Svar: Andelen personer som är ”dataspecialister” som det hette 2001 har visserligen ökat från 2,9 till 3,4, procent av samtliga, men det är en blygsam ökning. Man kan anta att en mycket stor del av alla som inte är IT-specialister nu använder sig av informationsteknologi i det dagliga värvet.

Kategorin ”tekniker och ingenjörer” har till och med minskat något. Jag ringde Olle Dahlberg på Sveriges ingenjörer för att kolla om det verkligen kunde vara rätt. Hans roliga svar var nåt i stil med: ” Ungefär hälften av alla ingenjörer är ingenjörer. Och tvärtom”. Dechiffrerat:  Ungefär hälften av dem i ingenjörsyrken är högskoleutbildade ingenjörer, och de i sin tur är ungefär hälften av de högskoleutbildade ingenjörerna.

I det privata näringslivet kan man vara lite vad som med vilken utbildning som helst. I offentlig sektor är många yrken mer exakta. Det krävs legitimation eller en viss utbildning. Man blir inte läkare även om man har fallenhet för det, man måste gå läkarlinjen.

Så vilka är de största säkra förändringarna?

Förutom den ökade utbildningsnivån. Ganska säkert har fler blivit chefer. Antalet butiksanställda har blivit fler liksom personer som arbetar med olika sorters administration av företag. Det har tillkommit nästan 100 000 nya lärare av olika slag.

Ganska säkert har antalet personer som jobbar med enklare saker på kontor blivit färre. Min beräkning visar att de blivit 110 000 färre sådana jobb. Det låter mycket, det kan vara att vissa jobb som 2001 klassades som kontorsjobb bytt klassificering. SCB har ändrat yrkeskoder flera gånger sedan man började mäta 2001.

Och de största överraskningarna?

Byggjobben har minskat trots att byggandet borde ha ökat sedan 2001. Andelen lastbils- och bussförare ligger still medan antalet körda mil i lastbil och buss ökat med mer än 50 procent under samma tid. Här ligger nog förklaringen i att utländska lastbilar tagit en större del av transporterna på väg. Kanske är det samma förklaring som ligger bakom stagnationen för byggjobb?

Vad kan man säga om jobb som PR-person, mediamänniska och liknande jobb som många tycks vilja ha?

Svar: Nästan inget eftersom  klassificeringen2001 inte var lika finkalibrig som nu. Det fanns 32 880 personer som var ”journalister, konstnärer,skådespelare m.fl”. Högt räknat är de 40 000 personer vilket är samma andel va alla jobb som 2001.

Det finns för övrigt 1695 ”producenter, regissörer av film, teater m.m 44 fler än det finns ”skådespelare”. Det vill säga en regissör på en skådespelare.

Hur många yrken finns det?

Svar: SCB har kodat 8809 yrken. Från 3D-designer till överåklagare.

Vilket yrke har minst antal utövare?

Svar: Bland dem som finns i registret 2001 är det ”fotomodell” som det fanns det 73 av. 2016 är det ”terapeuter inom alternativmedicin” vilka det fanns 115 av. Fotomodell kom inte med 2016.

Här är en lista över vilka yrken jag stoppat in i olika kategorier och hur många de var 2016.

Vård och omsorgspersonal.

5311 Barnskötare 84761
5312 Elevassistenter m.fl. 30432
5321 Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende 138161
5322 Undersköterskor, habilitering 3827
5323 Undersköterskor, vård- och specialavdelning 36193
5324 Undersköterskor, mottagning 6245
5325 Barnsköterskor 1454
5326 Ambulanssjukvårdare 1034
5330 Vårdbiträden 76546
5341 Skötare 16284
5342 Vårdare, boendestödjare 61640
5343 Personliga assistenter 72566
5349 Övrig vård- och omsorgspersonal 10681
5350 Tandsköterskor 10308

Lärare

2311 Professorer 6400
2312 Universitets- och högskolelektorer 8027
2313 Forskarassistenter m.fl. 1499
2314 Doktorander 12347
2319 Övriga universitets- och högskollärare 7086
2320 Lärare i yrkesämnen 10093
2330 Gymnasielärare 29858
2341 Grundskollärare 100939
2342 Fritidspedagoger 17749
2343 Förskollärare 70909
2351 Speciallärare och specialpedagoger m.fl. 12978
2352 Studie- och yrkesvägledare 4682
2359 Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 17842

Chefer

1112 General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. 2540
1113 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 961
1120 Verkställande direktörer m.fl. 24597
1211 Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 7024
1212 Ekonomi- och finanschefer, nivå 2 9836
1221 Personal- och HR-chefer, nivå 1 3517
1222 Personal- och HR-chefer, nivå 2 4357
1230 Förvaltnings- och planeringschefer 10815
1241 Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 1 1433
1242 Informations-, kommunikations – och PR-chefer, nivå 2 2354
1251 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 1 13406
1252 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 2 16441
1291 Övriga administrations- och servicechefer, nivå 1 7115
1292 Övriga administrations- och servicechefer, nivå 2 13855
1311 IT-chefer, nivå 1 3515
1312 IT-chefer, nivå 2 7278
1321 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 1 3736
1322 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 2 7216
1331 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 2785
1332 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 2 3445
1341 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 1 2865
1342 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 2 6993
1351 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1 653
1352 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 2 3087
1361 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 1 3323
1362 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 2 13712
1371 Produktionschefer inom tillverkning, nivå 1 4531
1372 Produktionschefer inom tillverkning, nivå 2 12040
1380 Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl. 607
1411 Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1 835
1412 Rektorer, nivå 2 9363
1421 Avdelningschefer inom förskola, nivå 1 450
1422 Förskolechefer, nivå 2 4013
1491 Övriga avdelningschefer inom utbildning, nivå 1 178
1492 Övriga verksamhetschefer inom utbildning, nivå 2 916
1511 Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1 2833
1512 Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 2 8885
1521 Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 1 969
1522 Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2 3843
1531 Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 1 976
1532 Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå 2 8740
1540 Chefer och ledare inom trossamfund 708
1591 Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1 4743
1592 Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 2 11465
1611 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 1610
1612 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 4593
1711 Hotell- och konferenschefer, nivå 1 527
1712 Hotell- och konferenschefer, nivå 2 944
1721 Restaurang- och kökschefer, nivå 1 2499
1722 Restaurang- och kökschefer, nivå 2 4947
1731 Chefer inom handel, nivå 1 1673
1732 Chefer inom handel, nivå 2 9418
1741 Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå 1 115
1742 Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå 2 1189
1791 Chefer inom övrig servicenäring, nivå 1 1966
1792 Chefer inom övrig servicenäring, nivå 2 5054

Butikssäljare: 

5222 Butikssäljare, dagligvaror 78411
5223 Butikssäljare, fackhandel 103437
5224 Optikerassistenter 3151
5225 Bensinstationspersonal 4655
5226 Uthyrare 1831
5227 Apotekstekniker 3259
5230 Kassapersonal m.fl. 15101
5241 Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl. 1650
5242 Telefonförsäljare m.fl. 7590

Byggnadsarbetare

7111 Träarbetare, snickare m.fl. 46271
7112 Murare m.fl. 8199
7113 Betongarbetare 9391
7114 Anläggningsarbetare 17066
7115 Anläggningsdykare 220
7116 Ställningsbyggare 3465
7119 Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 16023
7121 Takmontörer 3663
7122 Golvläggare 4026
7123 Isoleringsmontörer 1907
7124 Glastekniker 2535
7125 VVS-montörer m.fl. 19913
7126 Kyl- och värmepumpstekniker m.fl. 3823
7131 Målare 13750
7132 Lackerare och industrimålare 5407
7133 Skorstensfejare 1037
7134 Saneringsarbetare m.fl. 4098
7211 Gjutare 1126
7212 Svetsare och gasskärare 14356
7213 Byggnads- och ventilationsplåtslagare 5385
7214 Tunnplåtslagare 4092
7215 Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare 1968

 Ingejjörer och tekniker: 

2141 Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering 4542
2142 Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning 13453
2143 Civilingenjörsyrken inom elektroteknik 26644
2144 Civilingenjörsyrken inom maskinteknik 16604
2145 Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik 4847
2146 Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi 540
2149 Övriga civilingenjörsyrken 21700
3111 Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering 7798
3112 Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning 21454
3113 Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik 25888
3114 Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik 19446
3115 Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik 3358
3116 Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi 709
3117 GIS- och kartingenjörer 2013
3119 Övriga ingenjörer och tekniker 17964

Kontorspersonal

4111 Ekonomiassistenter m.fl. 38828
4112 Löne- och personaladministratörer 13898
4113 Backofficepersonal m.fl. 2076
4114 Marknads- och försäljningsassistenter 11975
4115 Inköps- och orderassistenter 8140
4116 Skolassistenter m.fl. 5749
4117 Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl. 17662
4119 Övriga kontorsassistenter och sekreterare 76156

 Maskinoperatör

8121 Maskinoperatörer, ytbehandling 3146
8122 Valsverksoperatörer 4010
8129 Övriga maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk 7370
8131 Maskinoperatörer, farmaceutiska produkter 3574
8132 Maskinoperatörer, kemisktekniska och fotografiska produkter 1605
8141 Maskinoperatörer, gummiindustri 2130
8142 Maskinoperatörer, plastindustri 7846
8143 Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 3403
8151 Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 2945
8159 Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 2341
8161 Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri 4859
8162 Maskinoperatörer, mejeri 1572
8163 Maskinoperatörer, kvarn-, bageri- och konfektyrindustri 4524
8169 Övriga maskinoperatörer inom livsmedelsindustri m.m. 4737
8171 Processoperatörer, pappersmassa 2682
8172 Processoperatörer, papper 5746
8173 Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m. 7541
8174 Maskinoperatörer inom ytbehandling, trä 636
8181 Maskinoperatörer, påfyllning, packning och märkning 4994
8189 Andra process- och maskinoperatörer 3339
8191 Drifttekniker vid värme- och vattenverk 8296
8192 Processövervakare, kemisk industri 5652
8193 Processövervakare, metallproduktion 2509
8199 Övriga drifttekniker och processövervakare 2636
8211 Fordonsmontörer 6812

IT-personal

2511 Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl. 12240
2512 Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. 71293
2513 Utvecklare inom spel och digitala media 2461
2514 Systemtestare och testledare 4899
2515 Systemförvaltare m.fl. 7093
2516 IT-säkerhetsspecialister 1712
2519 Övriga IT-specialister 11919
3511 Drifttekniker, IT 11324
3512 Supporttekniker, IT 17008
3513 Systemadministratörer 3923
3514 Nätverks- och systemtekniker m.fl. 12136
3515 Webbmaster och webbadministratörer 2091

Restaurang och storhushåll

5120 Kockar och kallskänkor 39626
5131 Hovmästare och servitörer 19735
5132 Bartendrar 3883
9411 Pizzabagare m.fl. 3420
9412 Restaurang- och köksbiträden m.fl. 66906
9413 Kafé- och konditoribiträden 6989

Lednings och företagsorganisation

2421 Lednings- och organisationsutvecklare 20334
2422 Planerare och utredare m.fl. 65065
2423 Personal- och HR-specialister 18134
2431 Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. 20455
2432 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister 16675

Publicerat

i

,

av

Etiketter:

%d bloggare gillar detta: